Koja je najpopularnija veličina čestitki?

- Oct 11, 2019-

Koja je najpopularnija veličina čestitki?

Neke standardne veličine su 5 x 7 ili 4 x 6. Takve zahvalnice za male veličine su 3,5 x 5. Standardne veličine su A1 i A7 za čestitke.

...

Tipične veličine čestitki su sljedeće:

5x7 (sa omotnicom A7)

4 1/2 x 6 1/8 (koverta A6)

4 1/4 x 5 1/2 (koverta A2)