Šta uvoznik treba učiniti u vezi s kineskim tarifama (odjeljak 301)

- Aug 06, 2019-

Da li se na vašu kompaniju na neki način utječe nametanjem dodatnih kineskih tarifa u skladu sa članom 301?

Hoće li se ovi dodatni troškovi smanjiti u vašoj profitabilnosti?

Koje je bolje vrijeme za iskorištavanje našeg ogromnog znanja i iskustva od reagiranja na predložene prekomjerne kineske tarife, koje će nesumnjivo imati negativan utjecaj na vaše poslovanje?

Brzi odjeljak 301 Referentna shema

Svi moramo pažljivo razmišljati o ovoj točki.