Očekuje se da će sajam kantona biti međunarodniji

- Oct 24, 2019-

Očekuje se da će sajam kantona biti više međunarodni, specijalizirani, tržišno orijentirani i bolje opremljen informacijskom tehnologijom, rekao je Ren Hongbin, potpredsjednik sajma kantona i pomoćnik ministra trgovine.

126. sajam kantona i dalje će služiti kao integrirana platforma za pružanje boljih usluga putem pametnih, zelenih i sigurnih izložbi.

Sajam kantona postao je svjetski poznati brend s međunarodnim utjecajem i postigao sve veće rezultate transakcija. To se ne može učiniti bez podrške svih strana, posebno trgovaca u Kini i inostranstvu.