Priče 21 Pirate Seventeen Master

- Apr 24, 2018-

Priče 21 Pirate sedamnaesti Učitelj

Izgovarajući se svima svinju barista, šetam po kamenoj cesti. Uskoro vidim kolačiću, to mora biti njegov brat. Zato kucam na vrata i uđem.

Na moje iznenađenje, vidim da miš napravi kolač od šunke, zagleda u kolač i pokušava da raščisti sloj čokolade. Zatim crta cvet sa kremom i stavlja jagode na njega. Do tada me primećuje.

"Zdravo, dobrodošli." on mi se nasmeši, a onda skrene levo i viče na svinjski štand u uglu: "Zdravo, dođite ovamo i služite kupcu!"

Svinja polako i služi tortu meni. Nakon što probam tortu, smatram da je ukusnije od psa. Čokoladni sloj je oštar, kolač je mekši, krema je sveža.

Rekao sam zahvaljujući svinju i mišu. Svinja je vrlo srećna, ali on to ne može pokazati na licu. Zato što ga miš gleda.

"Zašto je on toliko strog prema tebi?" Ja ga pitam tiho.

"On je moj gospodar." On preliva.

master.jpg