Priče 15 Pirate jedanaesti banket

- Apr 08, 2018-

Priče 15 Pirate jedanaesti banket

Kada se upoznamo, toplo nas pozdravljaju posade, u fektima naše ribe su vruće potrošačke robe, u ovom trenutku se sećam reči: "Ako nam možete biznuti neke ribe, bićete naši heroji". Ribe su svuda u okeanu, ali ako planiramo ribolov, moramo da napustimo brod i sačekaćemo da nas drugi brod pokupi.

Pitam ih za vodu, pozivaju nas u banket salu i donose nam hranu i vino. Na moje iznenađenje, postoje grožđe, više dana nisam jeo voće.

"Vidim da neke dame ukrašavaju hodnik, hoće li biti banket?"

"Da, sutra će biti venčanje, ženi je naš kapetan."

"Stvarno? Čestitam!"

Izgleda da se bavimo u pravom trenutku.

banquet.jpg