Slanje pozdravne kartice Dve

- Aug 05, 2017-

Pošaljite dvostruku čestitku


Treće, pazite da ne uznemiravate primaocu

Obratite pažnju na religiozna uverenja i kulturne navike drugih ljudi. Prilikom odabira vizit karte pokušajte da izaberete onu koja nema religiozne tendencije, meke informacije, u tekstu takođe treba obratiti paţnju, na primjer, ako primaoc nije Božić , trebali bi učiniti "Merry Christmas" dvosmislen, ali napisan kao " Sretan praznik ".