Pošaljite treću čestitku

- Aug 07, 2017-

Pošaljite treću čestitku

Četvrto, odštampano na čestitku vaše ime i naslov, ali ručno pisane u koverte

Ako poručite čestitku dovoljno rano, možete pronaći firme koje nude usluge prilagođavanja čestitke kartice, tako da oni odštampaju vaše ime i naslov na čestitku i učinite da vaša čestitka izgleda više profesionalnije.

Međutim, kako bi vaša čestitka ne izgledala kao "masovna proizvodnja", bolje je da rukom pisite koverat. Ako niste prazni, neka vam sekretar, prijatelj ili porodica pomažu.

Kada pišete ime primaoca na koverti, koristite lični naziv kao što su "gospodin", "gospođa", "doktor". Uverite se da je poštanska adresa tačna.

c4.jpg