Prodajni tim

- Mar 15, 2018-

Prodajni tim


Mislim da bi trebalo početi sa mnom. Moje ime je Bob, odgovoran sam za operacije na web sajtu.

Svakodnevno ću otpremiti proizvode i vesti. To je dosadan posao, jer moram da se suočim sa ličnom kompjuterom. Moram razmisliti o tome šta je privlačno.