Koliko kompanije čestitki plaćaju umjetnicima?

- Oct 10, 2019-

Koliko kompanije s čestitkama plaćaju umjetnicima?

Nekoliko kompanija s čestitkama prihvaća prijave pisaca, fotografa ili umjetnika kako bi pomoglo u stvaranju jedinstvenih čestitki. Možete primiti 50 ili više dolara po prihvaćenom podnesku od većine kompanija!

Ako želite biti dobro plaćeni, pls kontaktirajte nas za dizajnera kartice. Radujemo se sjajnijim dizajnerima za našu kompaniju.