Pozdravne pop up kartice u digitalnom dobu su zastarjele. Tako mislite?

- Nov 06, 2019-

Ljudi često kažu: "Poklon bez donatora prazan je dar." Dakle, prava vrijednost poklona ne ovisi o njegovoj cijeni, već to je duhovna vrijednost koju donosi primatelju. Stoga bi bilo pogrešno reći da je u doba industrijalizacije darivanje čestitki iskačuće zastarelo. Slažete li se s nama?

Svaka naša 3D pop-up karta predstavlja ljubav i neverbalnu naklonost pomoću koje možete izraziti svoju emociju nekome koga volite. Kakav je dizajn skočnih kartica koje tražite? Pošaljite nam e-poštu. Bilo bi nam drago čuti vašu ideju.

Christmas Car 3D Popup Card