Marketing Greeting Card

- Jul 21, 2017-

Marketing greeting card

Stranka potražnja za čestitke je prilično velika, prema podacima stranih favorita za upoznavanje sa poezijama, tržište muzičkih kartica je veoma široko, a ne samo trgovci, kada su privatne čestitke za traženje još pristrasnije u korist muzičke kartice . Muzička karta sa LED svetlom pripada novim proizvodima, tržište nije bilo isto kao i muzičke kartice, ali u skladu sa analizom trenda, na osnovu potražnje kupaca, muzičke čestitke sa LED svetlima postepeno će zameniti muzičke kartice, tržište će biti šire . Sledeća je venčna karta , za pojedinca, puno kupaca uglavnom na venčanoj kartici, venčanica je najveći broj zahteva, a kada su u braku, venčanica je od suštinskog značaja.