Plan za poboljšanje učinka zaposlenih

- Feb 28, 2019-

Ako je vaš šef zaista želeo da poboljša vaš učinak, on ili ona bi sedeli sa vama i razgovarali sa vama kao prijatelj ili trener. Rekli bi: "Nešto vam se nađe na putu na poslu. Hajde da to shvatimo! Vi ste strašni i znam da možemo da prođemo kroz ovo."

Planovi (ili PIP) dobijaju lošu reputaciju. Mnogi ljudi se izjednačavaju sa stavljanjem na jedno sa otpuštanjem (što je ponekad tačno).

Winpshengu zaista trošimo puno vremena na PIP i efekat je dobar. Ispod fotografije je naš menadžer koji trenira našu prodaju kako bi poboljšao prodajne vještine.

Performance Improvement Training