2019 Winpsheng Mid-year Review

- Jul 09, 2019-

Ljeto često obilježava sezonu pregleda. Mnoge kompanije će započeti proces izrade pregleda učinka. Ove evaluacije pružaju zaposlenicima mogućnost da dobiju povratne informacije o svom doprinosu i razgovaraju o ciljevima i rastu sa svojim menadžerima. Winpsheng je upravo završio 2019 Sredinom godine pregled poslovanja za odjel prodaje. Svi zaposleni od direktora prodaje do prodajnog asistenta pregledali su svoj nastup ili podatke na sastanku. Od ključne je važnosti pripremiti se za preglede sredinom godine. Da bismo napravili dobar pregled, moramo slijediti sljedeće aspekte: procijeniti vlastitu izvedbu / adresirati naše nedostatke / pripremiti pitanja da bismo ih pitali i postavili. Možemo bolje pozicionirati sebe za uspjeh u karijeri i vredniji odnos sa našim menadžmentom. Biti proaktivan i preuzeti inicijativu može nas osnažiti da imamo veći uticaj na našu profesionalnu sudbinu i budući napredak.