Površinska obrada 3 Glitter

- Mar 21, 2018-

Površinska obrada 3 Glitter

Ova završna obrada takođe je vrlo lako prepoznati, ako vidite neki prah obojen na kartici, to je sjajan.

Prašak ima različite boje, možete odabrati ono što vam se sviđa. Postoji i transparentan prah, videćete boju kartice ispod praha.

Postoje dve različite vrste glittera, prvo je nepokretno, tu je tanak sloj lepka, a ako ih dodirnete, neće pasti. Druga je pozitivna, oni padaju ako ih dodirnete.