Štampanje

- Mar 27, 2018-

Štampanje

Nakon sečenja papira, štampaćemo.

Za našu štamparsku mašinu, veličina papira je 579mm × 444mm ili 546mm × 393mm. To je CMYK štamparska mašina, četiri boje su C (plava), M (crvena), Y (žuta) i K (crna). Tada se sve boje mogu podudarati kroz ove četiri boje. Ovaj proces košta vreme, pa čak i duže od vremena štampanja.

Samo nam treba poslati Ai, pdf ili psd, poslat ćemo vam konačnu kopiju.