Optimizirano od pretjeranog Optimizacija tehnike.

- Jan 27, 2016-

Pretjerano Optimizacija znači poboljšati rangiranje, tražilice ne odobravam, kao što su ključne riječi slaganje, vrata stranice, nevidljivi tekst ili nešto. Za dugoročna razmatranja, Optimizacija. Optimizirano web stranica je obično provođenju kratkoročnih efekata varanja, kao što su pornografija, kockanje i crnog tržišta. (Samo pitajte spam primite.) Varati tih mjesta dovoljno vremena ciklusa.