Nove vrste čestitki

- Apr 14, 2017-

Nove vrste čestitki


Čestitka nije tradicionalna jednostavna kartica za štampanje.

Sa razvojem nauke i tehnologije, tradicionalno tržište ručno rađenih kartica je pogođeno. Mnoge ručne papirne kartice i štampane kartice zamenjene su online e-karticom, ali tradicionalni proizvođači kartica takođe prenose na novu kartičnu industriju. Mnogi tradicionalni zanati kombinuju naprednu tehnologiju zajedno, na primjer, sada veoma popularne laserske kartice , pop up kartice i 3D kartice , Kao i kartice za snimanje , muzičke kartice .

Laserska čestitka je donekle slična tradicionalnoj kineskoj umetničkoj umetničkoj umetnosti, a kombinovano sa pop up-om može biti ljudska emocija kroz intuitivnu trodimenzionalnu sliku prikazanu, plus vruće štampe, utiskivanje i druge tehnologije, cela karta je veoma lepa.