Da li je ručno pisana čestitka

- Apr 17, 2017-

Sada, primanje entiteta , ručno napisanih čestitki , daje nam poseban utisak. Takođe treba platiti neku radnu snagu - papir, olovke, adresu primaoca, koverte i pečat., Onda morate završiti čestitku i poštu - sve iznad radova koštati rad.

 

Iako se sve brzo menja, ali u mnogim zemljama, poslovanje vošnih kartica je i dalje vruće. Prema američkoj Asocijaciji pozdravnih kartica, Amerikanci godišnje kupuju 6,5 milijardi čestitki, a godišnja prodaja se očekuje od 70 do 80 milijardi dolara. U ploči digitalnih komunikacija tržište čestitki ne pada, u osnovi ostaje nivo stabilnog razvoja.

 

Digitalna doba čine ljude bliže Internetu, ali takođe pruža više razloga da bira druge oblike međuljudske komunikacije, da stvori osećaj koji dolazi od stvarnog kontakta.

 

U stvari, društveni mediji pružaju ljudima priliku da pronađu dragu priliku da ponovo pošalju pozdravne kartice. Na Facebooku ne možete da dozvolite da rođendanska želja uđe u fioku.