Kako je kineski kulturni etiket

- Oct 23, 2019-

Duboko ukorijenjena u kineskom društvu je potreba da pripadamo jedinici, bilo da je porodica, politička stranka ili organizacija. Porodica je žarište života većine Kineza. Starost i čin su veoma poštovani. Međutim, na zgražanje starijih ljudi, današnji mladi se brzo modernizuju, nose plave traperice i sunčane naočale, piju koks i voze motocikle.

Stisnite ruke pri sastanku. Kinezi mogu kimnuti ili sagnuti se umjesto da rukuju iako se rukovanje sve češće događa.

Kada se upoznaju sa kineskom grupom, možda će vas pozdraviti aplauzom. Pljeskajte.

Starije osobe započinju pozdrave. Pozdravite najstariju, najstariju osobu prije ostalih. Tokom uvođenja grupa, postavi se prema seniorskoj vezi sa starijom osobom na čelu linije.

Čestitka je način na koji možete poslati svoje čestitke. U Kini, ako želite poslati karticu, morate znati etiket kulture.