Kako kategorizirate čestitku?

- Oct 16, 2019-

Kako kategorizirate čestitku? Možemo se pozvati na Hallmarkovu kategoriju da definiramo našu.

image