Marketing greeting card

- Jun 29, 2017-

Marketing greeting card

Strana potražnja za čestitke je prilično velika, prema podacima stranih favorita za pretraživanje po pozivu, tržište muzičkih kartica je veoma široko, a ne samo trgovaca, kada su privatne čestitke za čitalac još pristranijim u korist muzičke kartice. Muzička karta sa LED svetlom pripada novim proizvodima, tržište nije bilo isto kao i muzičke kartice, ali u skladu sa trendovskom analizom, na osnovu potražnje kupaca, muzičke čestitke sa LED svetlima postepeno će zameniti muzičke kartice, tržište će biti šire . Sledeća je venčna karta , za pojedinca, puno kupaca uglavnom na venčanoj kartici, venčanica je najveći broj zahteva, a kada su u braku, venčanica je od suštinskog značaja.

1-10.jpg