Udruženje pozdravnih kartica

- Jul 01, 2017-

Udruženje pozdravnih kartica

Asocijacija pozdravne kartice je međunarodna trgovačka organizacija koja zastupa interese proizvođača pozdravne kartice i kancelarijskog materijala. Džon Beeder, bivši predsednik Asocijacije pozdravnih kartica, kaže da su čestitke efikasnim alatima za komuniciranje važnih osećanja sa ljudima koje te zanima: "Svako se oseća odlično kada dobije neočekivanu kartu u pošti. Za mene nema ništa poput čestitke Da pošaljem posebnu poruku. Ponosan sam što sam deo industrije koja ne samo da održava ljude, već koristi slike i moć reči kako bi nam pomogli da iskažemo naše emocije. "

b8.jpg