Često greške: Fist & Plam Salute NIJE isto što i držati Fist Salute

- Oct 20, 2019-

Često greške: Fist & Plam Salute NIJE isto što i držati Fist Salute

Pozdrav za šake naziva se Baoquan li na kineskom. To znači držanje pesnice u drugoj ruci. Sasvim je slična pozdravu šake i dlanova, ali također i sasvim drugačije. Gesta etiketa držanja šake je da je desna šaka napravljena pesnicom, lijeva ruka da drži ili pokriva desnu šaku. Pazite da lijevi palac bude blizu kažiprsta i da ne pokazuje prema sebi, jer ukazuje na aroganciju. Pozdrav pesnicom pokazuje poniznost. Najveća razlika između pozdravlja šake i dlana koja se često koristi u svakodnevnim prilikama jest ta što se pozdrav šake za šake često široko koristi među majstorima i studentima kung fu-a.

image