Poređenje između zapadnog Noći vještica i kineskih dana mrtvih

- Oct 29, 2019-

Poređenje između zapadnog Noći vještica i kineskih dana mrtvih

Noć vještica potječe iz tradicionalnog praznika Kelta u Velikoj Britaniji koji su vjerovali da je posljednji dan listopada "dan mrtvih" ili "dan duhova" kada su duhovi prešli granicu živih i mrtvih. Razvio se u dan zabave i zabave za većinu ljudi. Međutim, u zemljama koje govore engleski jezik, poput Amerike i Britanije, mnogi taj dan shvataju ozbiljno kao poseban dan za vjerske molitve ili čarobnjaštvo.


Kineski dani mrtvih dio su religije običnog naroda. Veći postotak Kineza od zapadnjaka zaista vjeruje da je ovih dana most između mrtvih i živih, pa moraju poduzimati mjere opreza ili čast mrtvima.


Ovi dani duhova dio su narodne religije Kineza nazvane daoizam. Ovi tradicionalni festivali stari su stotine godina. Općenito, oni su datumi kako bi se ljudi zaštitili od napada ili podvala duhova, a također datiraju ozbiljnu počast i obožavanje svojih predaka ili poznatih prošlosti. Vjeruje se da duhovi mrtvih mogu im pomoći ili ih zaštititi.