Kratka istorija pisane komunikacije 5

- Dec 07, 2017-


· 1798 Otkrivanje litografskog štampanja je izumreno u Nemačkoj koristeći postupak razdvajanja 'ulja' prema 'vodi' koristeći bavarski kamen.

· Razvoj ovog procesa štampanja dovodi do uvođenja boja 'hromolitografija', koristeći odvojene kamenje za svaku boju i preko štampanja u registriranoj sekvenci. Upravo je taj probij da su oni iz viktorijanske ere u srce stradali strastom za ukrašen i živopisan, koji se sada može reprodukovati višestrukim kopijama, iako je i dalje bio intenzivan rad. Inventivnost ere pretvorila se u štampane kartice poslate kao pozdrav. Postali su neverovatni i genijalni, ugrađeni pokretni dijelovi u obliku izvlačenja i pop-up-a.

IMG_1210.JPG