Kratka istorija pisane komunikacije 4

- Dec 05, 2017-

Kratka istorija pisane komunikacije

· 1476 Caxton, prvi štampač u Engleskoj, postavio je štampu u Westminsteru.

· 1500 štampanih presa postavljenih širom Evrope.

· Čak iu ovoj ranoj fazi tokom razvoja štampe, postojali su mehanizmi, pivoti i stringovi koji se koriste u složenim naučnim i astrološkim udžbenicima.

· 1798 Otkrivanje litografskog štampanja je izumreno u Nemačkoj koristeći postupak razdvajanja 'ulja' prema 'vodi' koristeći bavarski kamen.


IMG_2691.JPG