Kratka istorija pisane komunikacije

- Dec 11, 2017-

· 1950. Potrošački proizvodi uzimaju u obzir stavke izrađene od papira, koje se bave širim spektrom, prepliću oplodnju ideja u mnogim disciplinama.

· 1960. Proširena cvijetna moć, pokloni i kartice. Mala kreativna preduzeća sa veoma malo kapitala mogla su da utiču i generišu prodaju širom svijeta.

1970. Nekoliko ovih manjih 3-D izdavača kartica izdržalo je test vremena i razvilo svetsko tržište koje je uspostavilo kartu sa dimenzionom papirnom karticom kao dokazano vozilo za dodatnu vrijednost i raspoloženje.

IMG_1435.JPG