7. Graduation card

- Apr 12, 2018-

7. Graduation card

Kada govorimo o diplomiranju, to je dobro vrijeme i tužno vrijeme. Tog dana možemo otići u novu školu koju smo sanjali i istraživati svuda gdje ranije nismo došli, što nas čeka nešto uzbudljivo. Ali posle tog dana ćemo se pozdraviti sa starim kolegama i nastavnicima, to će biti teško za mlade ljude. Ova kartica je dobar način da mu kažete da ćemo biti dobri prijatelji gde god da se nalazite.


graduation card.jpg