16. Vizit karta

- Apr 25, 2018-

16. Vizit karta

Kao poslovni partner, ne moramo da ga tretiramo kao prijatelja, ali čestitke se šalju. Sve vrste odmora, rođendana, vjenčanja i tako dalje. Pored tih dana, da li ste ikada probali poslovnu čestitku? Kada se strane dogovorite, to je dobro vrijeme i prava dobra šansa za proslavu. Tako možete poslati šampanjac i ovu karticu. Želite da vaše preduzeće ostaje duže.


business card.jpg